نانو محصولات چوبی به بازار آمد

حتما تا به حال اسم نانو به گوش شما خورده است

نانو تکنولوژی چیست؟
توانایی به کار گرفتن خواص و کارایی این مقیاس در مواد ،ابزار ها،سیستم های نوین را 
نانو تکنولوژی می نامند
با این تکنولوژی می توانیم یا تغییر در خواص مولکولی مواد کارآیی شان را بهبود بخشیم
این تکنولوژی نگاهی متفاوت به وسایل ،سیستم ها و موادی که تاکنون ساخته شده اند،سعی 
در بر طرف کردن عیوب آنها دارد
با استفاده از تکنولوژی نانو کاربردهایی را ارائه می کند که بشر از انجام آن تاکنون عاجز 
بوده و توانی می دهد که تصور آنها را هم نکرده است
چرا  از نانو استفاده کنیم؟
ماندگاری بالا  
قیمت ارزان
روش مصرف آسان
دارا بودن چندین خاصیت
 بصورت یکجا 
بی ضرر و ایمن   
رعایت کلیه مسائل زیست محیطی که مورد توجه
 دوستداران طبیعت نیز می باشد

مزایای استفاده از تکنولوژی نانو در تولید دربهای ساختمان آسا در 
آب گریز(ضد آب و رطوبت)
ضد ترک
ضد لک
ضد بو
 آنتی با کتریل
ضد فرسودگی و پوسیدگی 
مقاوم در برابر عوامل محیطی